Godne warunki dla mieszkańców Domu Weterana


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Godne warunki dla mieszkańców Domu Weterana
Skrócony opis projektu
Renowacja elewacji Domu Weterana, czyli obecnego Domu Pomocy Społecznej Ugory.
Opis projektu

Projekt zakłada modernizację elewacji zewnętrznej Domu Weterana, czyli obecnego Domu Pomocy Społecznej Ugory. Oprócz czyszczenia i naprawy elewacji, proponuje się montaż delikatnej iluminacji zewnętrznej, która nie zakłócałaby spokoju mieszkańców (przy założeniu, że w wyniku głosowania zostanie zdobyta wystarczająca ilość środków pieniężnych).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Ugory 18/20

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Szelągowski
Potencjalni odbiorcy projektu

Mieszkańcy DPS, mieszkańcy okolic Wilczaka spacerujący po Parku Szelągowskim oraz wszyscy poznaniacy i turyści zafascynowani architekturą późnego modernizmu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dom Weterana to jeden z najlepszych przykładów architektury modernizmu w Poznaniu, którego wartość dostrzegło wielu historyków sztuki. Jego biała bryła pięknie wpisuje się w zieleń Parku Szelągowskiego. Niestety ten wspaniały budynek został zapomniany. Jego elewacja pokryta jest odpryskami, zaciekami, grzybem i napisami zostawionymi przez wandali. Przez to budynek traci swój potencjalny urok, zwłaszcza od strony parku. Najbardziej przykre jest jednak to, że jest to nadal dom, w którym mieszkają osoby potrzebujące i seniorzy, zasługujący na bardziej godną i zadbaną przestrzeń do życia. Remont obiektu był brany pod uwagę przez władze miasta już kilka lat temu, jednak środki na ten cel nigdy nie zostały zapisane w uchwale budżetowej. Rewitalizacja Domu Weterana uczyniłaby z niego prawdziwą atrakcję i perłę architektury. Okolice Parku Szelągowskiego stałyby się miejscem wartym odwiedzenia. Co równie ważne - modernizacja budynku DPS Ugory pokazałaby jego mieszkańcom i podopiecznym, że poznaniacy o nich pamiętają.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zlecenie opracowania projektu budowlanego 40 000
Czyszczenie i naprawa elewacji 400 000
Montaż iluminacji zewnętrznej 60 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Stan obecny elewacji DSC04782.JPG
Stan obecny elewacji DSC04785.JPG
Stan obecny elewacji DSC04786.JPG
Stan obecny przyziemia DSC04780.JPG
Stan obecny elewacji DSC04788.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Adam Sokół

Adres email

adam.pzn@op.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja znajduje się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania - obiekt znajduje się w administracji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 15.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie 1. Stan techniczny elewacji jest zły. W protokole nr 1/12/2015 z okresowej pięcioletniej ogólnobudowlanej kontroli stanu technicznego wskazane są pęknięcia tynku, widoczne rozsadzanie tynku, odparzenia tyku powodowane brakiem lub uszkodzeniem izolacji poziomej. Elewacja wymaga pilnej naprawy i renowacji. 2. Wykonanie nowej elewacji nie koliduje z planami zmian i rozbudowy placówki. Koncepcje architektoniczne opracowywane na zlecenie Domu nie przewidują ingerencji w bryłę budynku. 3. Biorąc pod uwagę otoczenie placówki: - zarówno społeczne - działalność Rady Osiedla, czy też oddolną inicjatywę mieszkańców pobliskiego osiedla mieszkaniowego - Mobilny Dom Kultury Wilczak, które aktywnie promują region Szelągu, Wilczaka, terenów nadwarciańskich (Wartostrada) poprzez organizowanie środowiskowych imprez, spotkań, animacji - jak również infrastrukturę, która z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców zasadne byłoby, aby placówka miejska nie odbiegała wizualnie od otoczenia, w którym funkcjonuje. W tyk kontekście realizacja projektu jest jak najbardziej wskazana. 4. Wreszcie środowisko wewnętrzne - mieszkańcy i pracownicy. Mieszkańcy już od dawna postulują potrzebę wykonania nowej elewacji. Tym bardziej w kontekście wykonywania prac remontowych - wymiany okien i remontów tarasów - zaczyna im się żyć lepiej, jednak brak całościowego estetycznego spojrzenia na DPS powoduje poczucie niedosytu i niedowartościowania. Zycie w lepszym otoczeniu przyczynia się do polepszenia jakości życia mieszkańców oraz poprawy ich kondycji psychofizycznej. Istnieje pełna zgoda mieszkańców co do potrzeby realizacji tego zadania.
  Zespół Obradował w składzie: Dorota Potejko - Zastępca Dyrektora WZiSS Monika Suchorzewska - kierownik Oddziału Ekonomicznego WZiSS Alicja Szcześniak - kierownik Oddziału Wsparcia Społecznego WZiSS Piotr Michalak - Dyrektor DPS przy ul. Ugory.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 495 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Adamczewska, Alicja Arndt, Zbigniew Arndt, Andrzej Baranowski, Janusz Bielak, Zofia Charłampowicz-Jabłońska, Mara Jurczyszyn, Halina Owsianna, Katarzyna Owsianna, Małgorzata Ptak-Adamczewska, Aleksandra Soniewicka, Alicja Świtała, Janusz Wolski – uchwała nr XVIII/75/VII/2017 Rady Osiedla Stare Winogrady z dnia 11 września 2017 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.