ZWOLNIJ! Bezpieczna droga Poznaniaków do szkoły


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
ZWOLNIJ! Bezpieczna droga Poznaniaków do szkoły
Skrócony opis projektu
158 elektronicznych tablic LED wyświetlających prędkość pojazdów w okolicy wszystkich 76 poznańskich Szkół Podstawowych.
Opis projektu

W ramach projektu planowany jest zakup i montaż elektronicznych tablic pomiaru prędkości w okolicy wszystkich istniejących Szkół Podstawowych (zgodnych z nową siatką szkół uchwaloną przez Radę Miasta wraz z wygaszanymi gimnazjami). Projekt obejmie 76 szkół (79 lokalizacji) na terenie całego miasta. Przy każdej szkole zamontowane zostaną po 2 tablice LED. Co istotne, mają one funkcję prewencyjną – kierowcy zwalniają nie tracąc przy tym pieniędzy na mandaty. A poznańskie dzieci będą dzięki tym urządzeniom dużo bezpieczniejsze w drodze do szkoły.

Schemat pracy urządzenia jest prosty. Wbudowany w tablicę LED radar mikrofalowy dokonuje pomiaru prędkości jadących samochodów i pokazuje jej wartość na wyświetlaczu. Kierowca jadący zgodnie z przepisami nagrodzony zostaje zielonym komunikatem "DZIĘKUJĘ". W razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości ukazuje się pulsujący czerwony napis "ZWOLNIJ”. Statystyki potwierdzają skuteczność tego rozwiązania i jego działanie psychologiczne - kierowcy zdecydowanie częściej zwalniają i jadą ostrożniej. Przekroczenia prędkości maleją (nawet ponad dwukrotnie) a zagrożenie wypadkowe zmniejsza się. Potwierdzają to liczne przykłady europejskie oraz doświadczenia polskich miast m.in. Jastrzębia Zdrój (od 2012), Jaworzna (od 2016) czy Rzeszowa (od 2017).

Opcje dodatkowe urządzeń oraz oprogramowania umożliwiają m.in. liczenie i archiwizowanie danych o liczbie przejeżdżających aut oraz ich średnich prędkościach czy natężeniu ruchu. Dane wędrować będą do systemu online a urzędnicy miejscy dowiedzą się przy których szkołach jest najwięcej przekroczeń prędkości i gdzie przydadzą się dodatkowe inwestycje w bezpieczeństwo ruchu! Niektóre z wyświetlaczy, dla lepszego efektu psychologicznego, pokazują kierowcom jadącym niezgodnie z przepisami ile straciliby pieniędzy i zyskali punktów karnych. Naturalnie, jeśli zamiast tablicy spotkaliby na drodze policjanta z radarem :)

Postulowane jest, by szkoły wykorzystały fakt uruchomienia urządzeń w konkretnych lokalizacjach Poznania dla osiągnięcia efektu edukacyjnego zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i ich rodziców. Sugerujemy więc szkołom nawiązanie współpracy np. z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, w celu przeprowadzenia pogadanek lub lekcji pokazowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt zostanie zrealizowany we wszystkich dzielnicach przy wszystkich 79 budynkach należących do Szkół Podstawowych. Szczegółowy wykaz lokalizacji z adresami szkół znajduje się w załączniku.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - elektroniczne tablice pomiaru prędkości – mogą być zlokalizowane na działkach gdzie znajdują się budynki szkół lub w pasie drogowym dróg publicznych we władaniu Miasta Poznania. Nie są brane pod uwagę lokalizacje, które nie znajdują się we władaniu Miasta Poznania np. drogi wewnętrzne.
Potencjalni odbiorcy projektu

Odbiorcami przedsięwzięcia są: (1) Dzieci i młodzież wszystkich Szkół Podstawowych w Poznaniu. (2) Mieszkańcy dzielnic i osiedli, w których zlokalizowane będzie 158 urządzeń tj. zdecydowana większość mieszkańców Poznania. (3) Użytkownicy dróg w Poznaniu – kierowcy, pasażerowie i piesi.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Podstawowym cele projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w okolicach wszystkich Szkół Podstawowych w Poznaniu. Realizacja projektu znacząco poprawi bezpieczeństwo naszych dzieci w drodze z domu do szkoły.

Dzięki realizacji projektu we wszystkich dzielnicach Poznania w 79 lokalizacjach miasta - przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie także na bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców stolicy Wielkopolski. Zastosowanie rozwiązania bezkosztowego dla kierowców i bardzo skutecznego to idealna alternatywa dla typowych fotoradarów, nierzadko przeklinanych przez kierowców. Instalacja radaru prewencyjnego będzie widoczna dla wszystkich mieszkańców dzielnic a urządzenia będą pozytywnie odbierane przez lokalną społeczność ze względu na pedagogiczną a nie represyjną funkcję.

Wreszcie urządzenia i dołączony do nich system będzie przekazywać dane o bezpieczeństwie ruchu w czasie rzeczywistym wprost na biurka urzędników magistratu dając im doskonałe narzędzie do kreowania w ramach nowych inwestycji jeszcze bezpieczniejszych ciągów komunikacyjnych Poznania.

Rozwiązanie tego typu nie jest jeszcze stosowane w Poznaniu. Czas to zmienić!

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Dostawa, montaż i uruchomienie Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - elektronicznych tablic pomiaru prędkości (wyświetlacz, moduł GPRS, system zasilania solarnego, konstrukcja pod system, słup wsporczy z fundamentem) - 158 szt. x 12 423,00 zł brutto 1 962 834
Oprogramowanie wraz z miejscem serwerowym i wdrożeniem systemu 12 300
SUMA: 1 975 134
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 89 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowa wizualizacja Przykladowa_wizualizacja.jpg
Lista Szkół Podstawowych - SPRAWDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ! Lista_Szkol_Podstawowych_SPRAWDZ_SWOJA_SZKOLE.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Iwona Drobnić

Adres email

Iwona.drobnic@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną.
  Zespół Obradował w składzie .
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Niniejszym składam odwołanie od negatywnej decyzji Zespołu (w składzie Monika Rucka, Roman Przybylski) dotyczącej rekomendacji projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 pt. „ZWOLNIJ! Bezpieczna droga Poznaniaków do szkoły” (zgłoszenie nr 163 - https://pbo2018.um.poznan.pl/d/374). Wnoszę o ponowną ocenę projektu, wnioskuję o przyznanie pozytywnej rekomendacji dla przedsięwzięcia oraz skierowanie go do głosowania w terminie 9-30.10.2017. W ramach przedmiotowego projektu planowany jest zakup i montaż elektronicznych tablic pomiaru prędkości w okolicy wszystkich istniejących Szkół Podstawowych w Poznaniu (zgodnych z nową siatką szkół uchwaloną przez Radę Miasta wraz z wygaszanymi gimnazjami). Projekt obejmie 76 szkół (79 lokalizacji) na terenie całego miasta. W okolicy każdej ze szkół zamontowane mają być po 2 tablice LED. Projekt został przygotowany w sposób profesjonalny i kompleksowy z uwzględnieniem zasad racjonalności wydatków (celowość, oszczędność, wysoka relacja koszt-efekt, racjonalność czasowa itp.). Wnioskodawca dołożył wszelkich starań by uwzględnić zarówno potrzeby mieszkańców Poznania, jak i możliwe postulaty urzędników miejskich. Poniżej znajduje się odniesienie do zarzutów stanowiących treść uzasadnienia dla negatywnej rekomendacji projektu. 1. Zarzut: „Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty realizacji projektu znacznie przewyższają możliwości finansowe PBO (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d). Koszt jednej tablicy to około 20 000 zł, przy 158 sztukach mamy 3 160 000, dodatkowo należy doliczyć koszty radarów, paneli słonecznych i montażu.” Wnioskodawca zdecydowanie nie może zgodzić się z opinią Zespołu oceniającego, wskazującą że wycena dla projektu w wysokości 1 975 134 zł jest rażąco niska. Opinia ta jest niezgodna ze stanem faktycznym i sytuacją na rynku tego typu urządzeń w Polsce. Wycena uwzględniona w projekcie została uzyskana przez Wnioskodawcę od jednej z najbardziej znanych w kraju firm zajmujących się produkcją, montażem i kompleksowymi usługami związanymi z radarowymi wyświetlaczami prędkości - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Sp. z o.o., 85-079 Bydgoszcz, ul Kościuszki 27A. Informuję, że przygotowując się do złożenia wniosku wraz z mężem przeprowadziliśmy rozeznanie rynkowe i pozyskaliśmy ofertę z wyceną na zakres rzeczowy w 100% zgodny z zakresem naszego projektu. Wycena opiewa na kwotę 1 975 134 zł (plik PDF z wyceną wołączony do maila). Wycena została przygotowana na podstawie opisu projektu nr 163. Atrakcyjna wycena zamówienia jest związana m.in. z jego dużym zakresem przez co wykonawca ma szansę zaproponować niższą cenę jednostkową. Wycena jest kompletna i zawiera wszystkie niezbędne kategorie kosztów związane z realizacją projektu (dostawa, montaż i uruchomienie – wycena dla 1 szt. wynosi 10 100 zł netto tj. 12 423 zł brutto). Realizacja projektu nie wymaga przyłączy do sieci ani zasilania (system zasilania solarnego). Wymiana danych też będzie realizowana zdalnie (moduł GPRS). Powyższe charakterystyki jasno zostały określone w treści projektu (opis projektu, szacunkowy koszt projektu). Wnioskodawca ma więc wątpliwości, czy oceniający zapoznali się w pełni z treścią zgłoszenia przed wydaniem negatywnej rekomendacji. Gdyby konieczny był kontakt w sprawie wyceny z firmą – jest taka możliwość. Przedstawiciele firmy zostali powiadomieni, że możecie się Państwo kontaktować w tej sprawie. Poniżej namiary na osobę przygotowującą ofertę z ramienia firmy: Michał Żarski Dyrektor ds. handlu i marketingu Tel. +48 605 577 114 michal.zarski@3d.com.pl Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „3D” Sp. z o.o. 85-079 Bydgoszcz, ul Kościuszki 27A / tel. 52 321 02 77 / fax. 52 321 15 12 Co więcej, zaproponowana oferta nie jest jedynym argumentem uwiarygadniającym koszt realizacji projektu. O realności wyceny świadczą także ceny dot. zamówień radarowych wyświetlaczy prędkości funkcjonujące obecnie na rynku. (A) Podobny projekt do zaproponowanego projektu nr 163 realizowany jest obecnie w Gdańsku – projekt budżetu obywatelskiego na 2017 rok - „Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły”. Namiary do osobę odpowiedzialne m.in. za ten projekt z ramienia Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska - Janusz Elas tel. (58) 320 51 19. http://www.drmg.gdansk.pl/pokaz_ogloszenie.php?ogloszenie_id=4586 Przetarg wygrała firma IE Jacek Rojek, która jako podwykonawcę wybrała firmę „3D” Sp. z o.o. Z informacji uzyskanych od firmy „3D” Sp. z o.o. wynika, że dostarcza szeroką usługę (sprzęt, montaż, oprogramowanie) dla 90 szt. wyświetlaczy za kwotę 743 369 zł brutto (tj. 8 259,66 zł za sztukę). (B) Gmina Wicko (ul. Słupska 9, 84-352 Wicko) w tym roku zamówiła - 4 szt. Radarowego wyświetlacza prędkości w kwocie 38 000.00 zł brutto (tj. 9 500,00 zł za sztukę). (C) Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej (ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała) w styczniu br. wybrał dostawcę tylko 1 szt. radaru edukacyjnego tj. wyświetlacza prędkości rzeczywistej za cenę 13 900,00 zł brutto – tu wartość wyceny dostosowana była do małego zamówienia (niska rentowność), i tak jednak jest bardzo zbliżona do uwzględnionej w projekcie PBO. Reasumując, postawiony przez oceniających zarzut nie jest zgodny ze stanem faktycznym i sytuacją na rynku więc wnioskuję o jego uchylenie skutkujące pozytywną rekomendacją dla przedsięwzięcia. Co więcej, zaproponowana wycena zawiera nawet uwzględnienie wyższych cen od uzyskiwanych obecnie na rynku przy zbliżonym zakresie zamówienia. 2. Zarzut: „Ponadto należy wprowadzić zadanie kompleksowe do budżetu miasta dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonach szkół na terenie miasta. Na podstawie wypadkowości i audytu brd należy określić wykaz przejść do realizacji w pierwszej kolejności. Wszystkie rozwiązania powinny być zestandaryzowane i w zależności od stopnia niebezpieczeństwa należy stosować odpowiednie rozwiązania (np. wyznaczenie przejść, doświetlenie, znaki aktywne, wyniesione przejścia, sygnalizacja świetlna). W związku z powyższym przedmiotowe rozwiązanie należy wprowadzać, etapowo na terenie całego miasta i na podstawie przyjętej przez ekspertów hierarchizacji.” Argument przytoczony przez w uzasadnieniu jest nieadekwatny do przedmiotowego projektu. Proponowane rozwiązanie techniczne – zakup i montaż urządzeń elektronicznych wyświetlaczy prędkości – jest komplementarne do wspomnianych w uzasadnieniu innych urządzeń i rozwiązań bezpieczeństwa ruchu (wyznaczenie przejść, doświetlenie, znaki aktywne, wyniesione przejścia, sygnalizacja świetlna). Realizacja tego typu inwestycji jest rekomendowana przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Co więcej, lokalizacja wyświetlacza w danym miejscu w sposób oczywisty powinna być zgodna z takimi uwarunkowaniami, jak: plany inwestycyjne Miasta w zakresie zwiększania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Założenie takie jest oczywiste i powinno być związane z decyzjami podjętymi już po ewentualnym wyborze projektu do realizacji. Wówczas przy podejmowaniu decyzji o finalnej lokalizacji wyświetlaczy przez urzędników można wziąć pod uwagę także punkty szczególnie narażone na wypadki. Ponadto, proponowane rozwiązanie techniczne jest uniwersalne i elastyczne – w przypadku zmiany planów inwestycyjnych w pewnej perspektywie czasowej istnieje możliwość nisko kosztowego i nieinwazyjnego przeniesienia lokalizacji wyświetlacza w inne miejsce (wg decyzji dysponenta – m.in. dzięki zastosowaniu zasilania słonecznego i brakowi konieczności zapewnienia jakichkolwiek przyłączy ze względu na komórkową transmisję danych). Dodatkowo, właśnie realizacja przedmiotowego projektu ułatwi późniejsze dalsze inwestycje w inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zostało to opisane w projekcie: „Opcje dodatkowe urządzeń oraz oprogramowania umożliwiają m.in. liczenie i archiwizowanie danych o liczbie przejeżdżających aut oraz ich średnich prędkościach czy natężeniu ruchu. Dane wędrować będą do systemu online a urzędnicy miejscy dowiedzą się przy których szkołach jest najwięcej przekroczeń prędkości i gdzie przydadzą się dodatkowe inwestycje w bezpieczeństwo ruchu!”. Tak więc proponowane rozwiązanie przyczyni się wydatnie do generowania kolejnych inwestycji istotnych dla mieszkańców, a urzędnicy otrzymają optymalne narzędzia do monitorowania stanu bezpieczeństwa drogowego na terenie miasta. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie jest wystandaryzowane – proponuje zakup i montaż jednego typu wyświetlacza we wszystkich lokalizacjach – dzięki temu uzyska się oszczędności w zakupie i eksploatacji oraz ułatwi późniejsze utrzymanie i serwis. Co więcej, przedsięwzięcie w oczach mieszkańców będzie bardziej spójne. Należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi dokumentami strategicznymi tj. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskie dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2016-2025 (dokument przyjęty na mocy Uchwały nr 14/2016 Rady Metropolii Poznań z dnia 16 grudnia 2016 roku), Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania na lata 2014 – 2025 (Plan Transportowy). Co więcej, należy nadmienić, że inne samorządy dużych miast, m.in. Miasto Gdańsk Prezydenta Adamowicza, nie zdecydowały się na negatywną rekomendację bliźniaczego projektu obywatelskiego dot. radarowych wyświetlaczy prędkości „Gdańszczanie bezpieczni w drodze do szkoły” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. W tym przypadku władze samorządowe umożliwiły mieszkańcom podjęcie decyzji czy projekt spełnia ich oczekiwania – projekt uzyskał bardzo dobry wynik (4 534 głosów) i jest obecnie z sukcesem realizowany. Reasumując, postawiony przez oceniających zarzut nie jest adekwatny dla projektu i wnioskuję o jego uchylenie skutkujące pozytywną rekomendacją dla przedsięwzięcia. Z wyrazami szacunku Iwona Drobnić
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ koszty realizacji projektu znacznie przewyższają możliwości finansowe PBO (Zasady PBO18/Rozdział 2/pkt 12/lit. d). Koszt jednej tablicy to około 20 000 zł, przy 158 sztukach mamy 3 160 000, dodatkowo należy doliczyć koszty radarów, paneli słonecznych i montażu. Ponadto należy wprowadzić zadanie kompleksowe do budżetu miasta dotyczące poprawy bezpieczeństwa w rejonach szkół na terenie miasta. Na podstawie wypadkowości i audytu brd należy określić wykaz przejść do realizacji w pierwszej kolejności. Wszystkie rozwiązania powinny być zestandaryzowane i w zależności od stopnia niebezpieczeństwa należy stosować odpowiednie rozwiązania (np. wyznaczenie przejść, doświetlenie, znaki aktywne, wyniesione przejścia, sygnalizacja świetlna). W związku z powyższym przedmiotowe rozwiązanie należy wprowadzać, etapowo na terenie całego miasta i na podstawie przyjętej przez ekspertów hierarchizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 975 134 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 89 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 3 160 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.