Naładuj swój telefon na przystanku


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Naładuj swój telefon na przystanku
Skrócony opis projektu
Zakłada wybudowanie stacji do ładowania smartfonów na przystankach w specjalnych zamykanych skrzynkach.
Opis projektu

Projekt został opracowany przez uczniów III LO w Poznaniu przy współpracy studentów z Instytutu Socjologii UAM i zakłada wybudowanie 7 stacji do ładowania smartfonów (oraz innych dorbnych sprzętów elektronicznych np. tabletów) w postaci budek/skrzynek/szaf z 16 slotami z zasilanie w zamykanych komorach. Korzystanie ze skrzynek ładujących byłoby możliwe po przyłożeniu karty PEKA lub karty wydanej przez Centrum Informacji Miejskiej (w przypadku turystów oraz osób nie posiadających karty PEKA). Po odbiciu karty skrzynka byłaby otwierana. Następnie można by do niej było włożyć sprzęt, podłączyć do prądu i zatrzasnąć. Po naładowaniu sprzętu skrzynka byłaby otwierana również poprzez przyłożenie karty PEKA. Możliwość bezpiecznego zamknięcia sprzętu umożliwiłaby również korzystanie ze skrzynek podczas chwilowej nieobecności jego posiadacza w pobliżu. Każda skrzynka mogłaby być wyposażona w różne rodzaje najpopularniejszych wtyczek. W wersji minimalnej byłyby to natomiast wejścia USB i micro-USB. Rozwiązanie opiera się na adaptacji istniejących rozwiązań technologicznych takich jak szafy/wózki na laptowy, które byłyby dostosowane do warunków dwórców lub zewnętrznych przystanków (załączniki).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Dworce komunikacji miejskiej i większe przystanki

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Rondo Kaponiera, Rondo Rataje, 2 przystanki na trasie PST, Rondo Śródka, ul. Wrocławska, Pętla Ogrody
Potencjalni odbiorcy projektu

Pasażerowie komunkacji miejskiej w Poznaniu w tym: turyści, studenci, uczniowie, mieszkańcy Poznania dojeżdżający komunikacją miejską do pracy, którzy borykają się z problemem rozładowanego smartfonu.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

Smartfony są coraz bardziej niezbędnymi sprzętami w naszym życiu codziennym. Służą nie tylko do rozmów i komunikacji czy do rozrywki (np. gier lub słuchania muzyki), ale także zastępują nam mapy, stanowią elektroniczny rozkład jazdy, kalendarz, a nawet pełnią funkcję laptopa (np. obsługa poczty elektronicznej). Takie obciążenie sprawia, że istniejące baterie są w stanie zapewnić energię urządzeniu przez stosunkowo krótki okres. Rozładowują się zaś w najmniej odpowiednich momentach. Nasz projekt umożliwia podładowanie baterii w smartofnie (ale także innych drobnych sprzętach elektronicznych np. aparatach, tabletach, powerbankach) podczas oczekiwania na tramwaj i uwalnia od problemu rozładowanej baterii na najbardziej kluczowych przystankach i węzłach komunikacyjnych. Dodatkowo proponowane przez nas rozwiązanie, umożliwia różny czas ładowania przystosowany do potrzeb użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo pozostawionemu sprzętowi.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Skrzynki ładujące 7 szt. 150 000
Agregaty/baterie słoneczne 25 000
Dostosowanie infrastruktury przystanków/dworców 70 000
SUMA: 245 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Rysunek poglądowy Rysunek pogl_dowy.pdf
Przykład szafy ładującej na laptopy Przyk_ad.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Krzysztof Mączka

Adres email

krzysztof.maczka@amu.edu.pl

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział wiodący : Wydział Transportu i Zieleni
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek jest sprzeczny z zasadami PBO, ponieważ podobny projekt będzie realizowany (Zasady PBO18/Rozdział 3/pkt 6/lit.c) Zarząd Transportu Miejskiego w ramach testów ma zamiar zamontować urządzenie do ładowania telefonów (port USB) w wybranej wiacie komunikacji miejskiej, celem sprawdzenia użyteczności rozwiązania.
  Zespół Obradował w składzie: Monika Rucka, Roman Przybylski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadanie jest zgodne z prawem lokalnym, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania? (W razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU) - tak
  3. Zgodność z obowiązującymi w mieście programami, planami i Strategią Rozwoju Miasta? - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią, planami i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta w najbliższych 2 latach? - tak
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dot. nieruchomości będących własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będących własnością Miasta, w których prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie kolejnego roku budżetowego (2018) lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia długotrwałych czynności przygotowawczych – w trakcie kolejnych 2 lat budżetowych? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 245 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 515 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO18? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.