Czeremchowy plac zabaw i siłownia


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Czeremchowy plac zabaw i siłownia
Skrócony opis projektu
Teren zielony z wygospodarowanym miejscem na odpoczynek, rekreację w postaci placu zabaw i siłowni.
Opis projektu

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Świerczewo - Część A w Poznaniu, obszar ten jest oznaczony symbolem US, jako teren sportu i rekreacji. W planowanym projekcie zostanie uwzględniony zagospodarowany teren zieleni z wytyczonymi ścieżkami spacerowo-rowerowmymi teren zostanie wyposażony w plac zabaw oraz siłownię na świeżym powietrzu. Ponadto projekt przewiduje inwestycję w małą architekturę tj. ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Czeremchowa pomiędzy numerami 22, a 32

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działki 100/7 i 81/8 ark. 07 obręb Dębiec w zarządzie Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN
Potencjalni odbiorcy projektu

Osoby mieszkające w okolicach ulic Czeremchowej 2 (blok przy Netto), 28, 31, 32; Grabowej 22a i 22 b; Gruszkowej, Południowej, Cisowej, Tarniowej, Olchowej, Jałowcowej oraz Grzybowej w zabudowie jedno i wielorodzinnej. Rodziny z dziećmi mieszkające w blokach przy Czeremchowej (około 350 gospodarstw domowych). Osoby starsze uczęszczające do stowarzyszenia Świerczewski Krąg.

Uzasadnienie dla realizacji projektu

W okolicy nie ma ogólnodostępnych placów zabaw, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w promieniu około kilometra. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany, usytuowany w ścisłej zabudowie mieszkaniowej. Zmiana otoczenia przyniesie wymierne korzyści w postaci: ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, z którego skorzystają wychowankowie szkoły i bursy, okoliczne dzieci wraz z rodzinami (około 350 gospodarstw zabudowy wielorodzinnej), a także odwiedzający Poznań goście hotelowi.

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ZAGOSPODAROWANIE ZIELENI: -Urządzenie trawnika - Posadzenie krzewów - Założenie kwietnika, rabaty bylinowej - Posadzenie drzew 89 250
PLAC ZABAW 120 000
SIŁOWNIA 80 000
ŚCIEŻKI (Utworzenie alejek/ ścieżek rowerowych - utwardzenie drogi) 102 000
MAŁA ARCHITEKTURA: - Oświetlenie - Kosze na śmieci - Ławki 82 500
SPORZĄDZENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 20 000
SUMA: 493 750
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 148 125
Dodatkowe załączniki
OPIS PROJEKTU Z KOSZTORYSEM Za_cznik 1 - Czeremchowy plac zabaw z si_owni_ - Kosztorys wykonawczy z opisem.docx
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Aleksandra Rozenek

Adres email

aleksandra.rozenek@gmail.com

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: tak
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: tak
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 30.06.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana nieruchomość zagrożona jest utratą własności, dlatego też Wydział Gospodarki Nieruchomościami, negatywnie opiniuje projekt, zgodnie z Zasadami PBO18 rozdział 3/ pkt 2/ lit. e (ze względu na prowadzone postępowania) oraz PBO18 rozdział 3/ pkt 6/ lit. d ("inne okoliczności uniemożliwiające realizację proponowanego zadania: - dotyczące nieruchomości miejskich, wobec których Wydział Gospodarki Nieruchomościami stwierdzi, że są zagrożone utratą własności).
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.