Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 Poznań


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego HCP-4 Poznań
Skrócony opis projektu
Elektryfikacja wewnątrz ogrodu ROD-4 HCP obejmująca 145 altan ogrodowych, świetlicę, magazyn ogrodowy, alejki ogrodowe
Opis projektu

Projekt obejmuje całkowitą elektryfikację ROD HCP-4 w Poznaniu, który istnieje od 1964 roku, składa się z 145 działek i do tej pory nie posiada instalacji elektrycznej. Projekt obejmuje całkowitą elektryfikację ogrodu: aleje, świetlica, magazyn ogrodowy, altany ogrodowe na poszczególnych działkach. Działania podjęte podczas realizacji projektu to: roboty ziemne (wykopy pod przewód elektryczny), zakup i ułożenie przewodu elektrycznego, zakup i montaż szafek rozdzielczych z elektrolicznikami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Samotna, 61-441 Poznań Dębiec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

-
Potencjalni odbiorcy projektu

145 użytkowników działek wraz z rodzinami /łącznie około 600 osób/

Uzasadnienie dla realizacji projektu

145 Użytkowników działek wraz z rodzinami, około 600 osób, w większości są to emeryci - byli pracownicy zakładów HCP i ZNTK. Realizacja projektu, byłaby spełnieniem oczekiwań działkowców, że pozbawiony tego standardowego w dzisiejszych czasach ułatwienia, jakim jest możliwość korzystania z energii elektrycznej ogród HCP-4 przestanie być "skansenem" w skali miasta Poznania. Ze względu na niekorzystną lokalizację Ogrodu ROD HCP-4 przy ulicy Samotnej (ulica bez wyjazdu) oraz wzdłuż magistrali kolejowej Poznań-Wrocław Ogród nie ma możliwości znaleźć ewentualnych sponsorów mogących wspomóc Działkowców. Wszyscy Działkowcy, w miarę swoich skromnych możliwości, we własnym zakresie: - uregulowali opłatę za przyłącze Ogrodu ROD HCP-4 do sieci energetycznej spółki Energetyka - przewidują pokryć koszty elektryfikacji wewnątrz ogrodu 72000 zł (145 Działkowców x 500 zł) - zwracają się z prośbą do przedstawicieli władz PBO 2018 o wsparcie w postaci kwoty 150000 zł. Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD HCP-4 w Poznaniu uważa elektryfikację ogrodu za konieczność dla dalszego funkcjonowania

Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykopy pod przewody, ułożenie, montaż i dostawa przewodów 108 580
Dostawa, podłączenie i montaż szaf licznikowych i skrzynek 37 192
Pomiary odbiorcze, wykonanie dokumentacji, obsługa geodezyjna 3 500
Inne prace energetyczno-odbiorcze 20 000
Podatek VAT 34 270
SUMA: 203 542
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda UMP WGN dot. możliwości dysponowania nieruchomością Za_cznik nr 1.pdf
Pismo MPU - oznaczenie ternu jako "Tereny Zielone" Za_cznik nr 2.pdf
Pozostałe załączniki Za_cznik nr 3.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko

Włodzimierz Marciniak

Telefon

618300473

Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (są władane przez Polski Związek Działkowców). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu - tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Maciej Wojtkowiak, 31.05.2017 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Gabinet Prezydenta
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wskazana lokalizacja dotyczy nieruchomości, które nie znajdują się w zasobie nieruchomości Miasta Poznania czy Skarbu Państwa (są władane przez Polski Związek Działkowców). W związku z powyższym Wydział, ze względu na sytuacje terenowo - prawną, powołując się na Zasady PBO18/ rozdział 2/ pkt. 11/ lit. b opiniuje projekt negatywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Karolina Kubis, Michalina Rachelska

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.